XRP Ledger

XRP Ledger je open-source, decentralizovaný veřejný blockchain. Díky vysoké rychlosti a nízkým provozním nákladům si klade za cíl, přinést lepší alternativu pro Bitcoin. A to bez velkého dopadu na životní prostředí. XRPL může použít kdokoliv a díky open-source se může každý zapojit i do jeho vývoje.

XRP Ledger vyniká hlavně svou rychlostí, nízkými náklady, vysokou škálovatelností a s minimálním dopadem na spotřebovanou elektřinu. Hlavním důvodem je absence Proof of Work, kterou nahradil XRP Ledger Consensus alias Proof of Association.

Nativní měna XRP

XRP je nativní kryptoměnou v XRP Ledger.

První blok blockchainu definoval celkový objem 100 miliard XRP a již nelze vytvořit další. Nejmenší jednotkou je 0.000001 XRP, a je nazýván „drop“.

XRP není těženo a není nutné kompenzovat náklady na provoz validátorů, jsou proto transakční poplatky v síti jen z bezpečnostních důvodů a jsou po provedení transakce spáleny. Díky tomu je XRP deflační. Celkový počet XRP se v oběhu pomalu redukuje. Aktuálně by trvalo 70 000 let k úplnému spálení všech XRP z poplatků.

Pro aktivaci účtu, je potřeba na účet poslat rezervu (aktuálně 10). Tato rezerva chrání síť před DDoS útoky. Při rušení účtu je větší část této rezervy vrácena a část spálena (aktuálně 8/2). Validátory mohou prostřednictvím hlasování výši všech poplatků v síti změnit.

Základním scénářem použití XRP Ledger a jeho nativní měny je, že každý může být svou vlastní bankou.

Nekteré pokročilé funkce XRP Ledger, jako je escrow nebo platební kanál, lze používat jen s XRP. Na XRPL lze totiž vydávat další měny. Funkce auto-bridging používá XRP ke zvýšení likvidity v decentralizované burze spojením dvou nabídek dvou různých měn. (Například, spojením USD:XRP a XRP:EUR je dosažena likvidita pro USD:EUR.)

x

Aktuální podobu loga XRP bylo v roce 2018 zvoleno komunitou.

Konsensus je nejdůležitější částí každého platebního systému. V tradičním finančním centralizovaném systému, určuje podobu všech transakcí jedna jediná autorita. V decentralizovaném systému není jediná autorita a proto je potřeba definovat sadu pravidel, na základě kterých všichni účastníci (validátoři) postupují. Těmto pravidlům se říká consensus protokol.

XRP Ledger využívá consensus protokol k ověřování nových transakcí, který se nepodobá žádnému, který se doposud použil. Jedná se o první konsenzus založený na principu Federated Byzantine Agreement, někdy také nazýván jako Proof of Association. Konsenzus PoA patří do skupiny distribuovaných systému založených na principu Byznatine Fault Tolerant.

Princip konsensu je založen na důvěře jednotlivých validátorů. Získání důvěry se prokazuje na principu “little trust goes a long way” neboli je důležité, aby účastník svou poctivost a dobré úmysly prokázal v čase svou aktivitou.

Unique Node List (UNL)

Každý účastník sítě si zvolí vlastní sadu validátorů, kterým důvěřuje. Je to čistě na jeho svobodném rozhodnutí, jakým validátorům se rozhodne důvěřovat. Přičemž je jedno kolik jich bude. Může jich být 5, 20 nebo třeba 100. Těmto seznamům se říká Unique Node List, zkráceně UNL. Všechny UNL, které se nějakým způsobem propojují, tvoří dohromady množinu „důvěryhodných“ validátorů. Veškeré rozhodnutí v síti musí schválit 80% všech těchto validátorů. Každý validátor komunikuje se svou množinou UNL validátorů a snaží se najít shodu o podobě příštího bloku. Veškerá komunikace se tak propaguje napříč všemi důvěryhodnými validátory, dokud není nalezena shoda alespoň 80% z nich.

UNL každého validátoru je veřejně dostupné ve strojově čitelné podobě (base64). Lze proto identifikovat množinu validátorů, které jsou součástí některého UNL a patří tedy do množiny důvěryhodných validátorů. Každý validátor přistupuje k rozhodnutí, koho zařadí do svého UNL jinak. Například XRPL Foundation definovala pravidla, které by měl každý validátor splňovat, pokud chce být zařazen do jejich UNL. XRPLF pak pravidelně zveřejňuje změny ve svém UNL seznamu. Další UNL společností Coil nebo Ripple. [formát base64, pro dekódování můžete použít vizualizér.]

V roce 2018 proběhla detailní analýza bezpečnosti a životnosti distribuované sítě XRP Ledger.

Zde je například porovnání efektivnosti decentralizace z pohledu rostoucí adaptace s nejznámější kryptoměnou Bitcoin a jeho Proof of Work.

Blockchain

Bloky na XRP Ledger se nazývají ledger. Nový ledger je vytvořen pouze pokud 80% a více validátorů souhlasí s jejím obsahem. Každý ledger obsahuje zůstatky všech účtů a objekty, které v síti existují. Dále sadu transakcí aplikovaných na předchozí blok, který určuje zůstatky v bloku novém.

Zde můžete živě sledovat, jak jednotlivé bloky vznikají a co obsahují.

Ukázka topologie validátorů a UNL v síti XRPL. Stejnou barvou je vždy zobrazen validátor a vazba na validátory, kterým důvěřuje.

Zde je topologie všech uzlů sítě XRPL ze skutečných veřejně dostupných dat.

Všechny změny, které na XRP Ledger probíhají, jsou na základě hlasování validátorů. Každá nová funkce implementována do kódu je následně prostřednictvím hlasování zavedena do produkčního provozu. Validátory mohou svým hlasováním také změnit výši poplatků za transakci, rezervu při vytvoření účtu nebo poplatek za vytvoření objektu či trustline apod. Například o změně poplatků validátory hlasovali v roce 2021