Non-fungible tokeny (NFT)

Nezaměnitelný token (NFT) je speciální typ tokenu, který představuje něco jedinečného. Tokeny tedy nejsou vzájemně zaměnitelné. To je v kontrastu např. s nativní měnou XRP, kde je vám jedno jaké konkrétní XRP vlastníte, či jaké vám někdo pošle. Jsou vzájemně zaměnitelné.

Další vlastností NFT tokenu je jeho nedělitelnost. Vždy se pracuje s celým tokenem.

NFT slouží k určení vlastnictví fyzického, nefyzického nebo čistě digitálního zboží, jako jsou například umělecká díla a předměty ve hře.

Vlastnictví se vždy určuje vztahem mezi vydavatelem a držitelem tokenu. Podobně jako u vydávání měn. Vztah je založený na důvěře držitele, že daný token reprezentuje to co vydavatel udává.

Příkladem použití mohou být například umělecká díla, ať už fyzická či virtuální, různé předměty v počítačových hrách, či další povahou jedinečné předměty.

Aesthetes je první NFT marketplace založený na fyzickém umění.

Možnost obchodovat NFT na DEX přes Sologenic.

xPunks je obdoba CryptoPunks na XRPL.

XRPNFT.com je další z řady GUI pro přístup k NFT na DEX.