Non-fungible tokeny (NFT)

Nezaměnitelný token (NFT) je speciální typ tokenu, který představuje něco jedinečného. Tokeny tedy nejsou vzájemně zaměnitelné. To je v kontrastu např. s nativní měnou XRP, kde je vám jedno jaké konkrétní XRP vlastníte, či jaké vám někdo pošle. Jsou vzájemně zaměnitelné.

Další vlastností NFT tokenu je jeho nedělitelnost. Vždy se pracuje s celým tokenem.

NFT slouží k určení vlastnictví fyzického, nefyzického nebo čistě digitálního zboží, jako jsou například umělecká díla a předměty ve hře.

Vlastnictví se vždy určuje vztahem mezi vydavatelem a držitelem tokenu. Podobně jako u vydávání měn. Vztah je založený na důvěře držitele, že daný token reprezentuje to co vydavatel udává.

Příkladem použití mohou být například umělecká díla, ať už fyzická či virtuální, různé předměty v počítačových hrách, či další povahou jedinečné předměty.

[ve fázi vývoje]

Aesthetes je první NFT marketplace založený na fyzickém umění.