Mýty

XRP Ledger je často spojován s nejrůznějšími mýty. Zde si vysvětlíme ty nejběžnější.

XRP není kryptoměna

XRP Ledger plně splňuje definici kryptoměny. Tj. kryptoměna jsou binární data navržena tak, aby fungovala jako prostředek směny, přičemž jednotlivé záznamy o vlastnictví mincí jsou uloženy v účetní knize existující ve formě počítačové databáze využívající silnou kryptografii k zabezpečení záznamů o transakcích, k ovládání vytvoření dalších mincí a ověření převodu vlastnictví mincí.

David Schwartz (jeden z autorů XRPL) vysvětluje, že blockchain je definován jako řetězec bloků, které obsahují informace o transakcích či dalších objektech. XRP Ledger je řetězec “účetních knih”, které splňují definici bloků, takže se jedná o řetězec bloků, tj. blockchain.

Síť XRP Ledger je ovládána prostřednictvím validátorů, které jsou rozprostřeny po celém světě. Aktuální počet je v řádu stovek. Společnost Ripple provozuje cca 4 validátory. Každý validátor si zvolí vlastní UNL. Konsenzus sítě XRPL je založený na souhlasu 80% zařazených do UNL. Neexistuje tedy žádná entita, která by dokázala ovládnout 80% všech validátorů zařazených do UNL. Jak zmínil David Schwartz (jeden z autorů XRPL), princip zařazování validátorů do UNL je vytvořený tak, že XRP Ledger bude v průběhu času čím dál více decentralizovaný. Porovnání decenralizace mezi Bitcoinem a XRPL.

Konsenzus sítě XRP Ledger není založen na principu Proof of Stake. Vlastnictví tokenů nedává žádnou výhodu ani neumožňuje kontrolu nad sítí. Každý validátor má pouze jeden hlas. Každý provozovatel validátoru si může zvolit vlastní seznam validátorů, kterým důvěřuje. Navíc XRP vlastněné společností Ripple, je uzamčeno prostřednictvím nativní funkce XRPL v escrow účtech. Ripple nemá nad těmito prostředky kontrolu, dokud se z escrow neuvolní.

Společnost Ripple provozuje cca 4% validátorů. Znamená to tedy, že nemá kontrolu nad sítí a tudíž nemůže nic změnit. Všechny změny, vylepšení či výše poplatků lze změnit pouze prostřednictvím hlasování validátorů. Přičemž se změnou musí souhlasit minimálně 80% z nich.

Všechny XRP ve vlastnictví společnosti Ripple jsou uzamčeny v escrow účtech. Což je nativní funkce XRP Ledger. Společnost Ripple nemá kontrolu nad sítí XRP Ledger. Uzamčené prostředky nedokáže předčasně odemknout. Je odkázána na původní rozvrh uvolňování. Více viz kapitola o escrow účtech.

Ve skutečnosti má XRP Ledger mnohem více scénářů použití pro běžného uživatele než pro instituce. Důvodem, proč je tento mýtus rozšířený, je ten, že společnost Ripple směřuje své služby, jako RippleNet či On-Demand Liquidity, na institucionální klienty. David Schwartz, zde vysvětluje proč tomu tak je.

Počet aktivních uživatelů se neustále zvyšuje. Počet transakcí v síti XRP Ledger se pohybuje kolem 1-5 milionu denně. Srovnání počtu denních transakcí s kryptoměnami Bitcoin a Ethereum. Platby či transakce lze sledovat například zde nebo můžete sledovat obsah jednotlivých bloků zapsaných do XRP Ledger. Scénářů použití pro XRP Ledger je spoustu. Ať už zmíněná služba společnosti Ripple On-Demand Liquidity, decentralizovaná burza, NFT či prostřednictvím Interledger nebo další projekty z XRPL ekosystému. Například, že každý může být svou vlastní bankou.

Nativní měna XRP nemůže být zastavena či jinak blokována. Nikdo nemůže platnou transakci zmrazit, či znemožnit držiteli XRP transakci provést.

Více otázek a odpovědí naleznete na stránce xrpl.org