Escrow

Pokročilá funkce escorw umožňuje v XRP Ledger poslat podmíněnou platbu. Platba je doručena příjemci až v okamžiku kdy je splněna podmínka zadaná odesílatelem. Částka, která je podmíněnou platbou posílána, je do naplnění podmínky nedostupná. Je uzamčena v síti. Pro splnění podmínky lze nastavit i časový interval. Pokud do té doby není podmínka splněna, platba je vrácena odesílateli.

Jedna z možných podmínek, může být dosažení konkrétního data a času. Po dosažení je platba odeslána. Tímto způsobem lze platbu odložit na požadovaný datum a čas.

Další možnosti podmínek jsou popsány zde.

Escrow je designován hlavně jako funkce při použití XRP Ledger s Interledger Protokolem či jinými chytrými kontrakty.

Prostřednictvím funkce escrow vložila společnost Ripple prostředky získané od autorů XRP Ledger. Více o prostředcích v escrow účtech společnosti Ripple.